Zespół Zakładu Iranistyki

Kinga Paraskiewicz, dr hab. prof. UJ - kierownik ZI UJ

językoznawstwo iranistyczne, staro-, średnio- i nowoperski, leksykografia, etymologia, dialektologia

Anna Krasnowolska, dr hab. prof. UJ

 • perska literatura klasyczna i współczesna, epika, zagadnienia kulturowe
 • adres e-mail: anna [kropka] krasnowolska [małpa] gmail [kropka] com

Joanna Bocheńska, dr

 • rzeczywistość społeczno-polityczna Kurdów na Bliskim Wschodzie i emigracji, kultura i literatura kurdyjska, dialekty: kurmandżi i sorani

Karolina Rakowiecka-Asgari, dr

 • współczesny Iran, literatura perska, badania porównawcze kultur starożytnych
 • publikacje
 • blog

Renata Rusek-Kowalska, dr

 • perska literatura klasyczna, sufizm, metodyka nauczania języka perskiego

Tomasz Gacek, dr

 • językoznawstwo, język średnio- i nowoperski, język tadżycki

Mateusz M. Kłagisz, dr - kierownik Interdyscyplinarnej Pracowani Badań Eurazjatyckich

 • świat irański przed najazdem arabskim, zaratusztrianizm, fenomenonlogia religii, zagadninia afganologiczne
 • publikacje
 • adres e-mail: mateusz [kropka] klagisz [małpa] uj [kropka] edu [kropka] pl

Ignacy Nasalski, dr

 • kulturowe i polityczne uwarunkowania na Bliskim i Środkowym Wschodzie, studia nad Koranem

Soraya Musavi, mgr

 • metodyka nauczania języka perskiego, perska literatura klasyczna i współczesna

Hayedeh Vambakhsh-Smurzyńska, mgr

 • metodyka nauczania języka perskiego, perska literatura klasyczna i współczesna

Zuzanna Błajet, mgr

 • literaturoznawstwo, folklorystyka
 • Tadżykistan, Pamir, języki i folklor pamirski

Anna Cieślewska, dr - współpraca w ramach NCNowskiego programu "Fuga 2" (2013-2016)

 • projekt: Społeczna rola kobiecych autorytetów religijnych w Azji Centralnej na przykładzie Kotliny Fergańskiej w Tadżykistanie i Kirgistanie
 • współczesny Tadżykistan oraz Azja Centralna, pomoc rozwojowa
 • adres e-mail: acieslewska [małpa] gmail [kropka] com

Artur Rodziewicz, dr - współpraca w ramach NCNowskiego programu "Fuga 2" (2016-2019)

 • projekt: Eros i Perła w jezydzkiej kosmogonii (nr rejestracyjny NCN 2016/20/S/HS1/00055)
 • platonizm, oddziaływanie filozofii greckiej na Bliski Wschód, sufizm, jezydyzm, teoria schole
 • publikacje / academia.edu
 • adres e-mail: arturodziewicz [małpa] gmail [kropka] com

Marcin Rzepka, dr - współpraca w ramach godzin zleconych (UPJP2)

 • chrześcijaństwo orientalne, mniejszości religijne i etniczne na Bliskim i Środkowym Wschodzie, przemiany społeczno-polityczne na przełomie XIX/XX wieku w Iranie i Afganistanie
 • profil UPJP2
 • adres e-mail: marcin [kropka] rzepka [małpa] upjp2 [kropka] edu [kropka] pl