Zespół Zakładu Iranistyki

Kinga Paraskiewicz, dr hab., prof. UJ - kierownik ZI IO UJ

Anna Krasnowolska, prof. dr hab.

 • klasyczna i współczesna literatura perska, tradycje kulturowe świata irańskiego
 • USOSweb UJ
 • ORCID

Tomasz Gacek, dr hab.

 • językoznawstwo, język średnio- i nowoperski, język tadżycki
 • USOSweb UJ
 • ORCID

Joanna Bocheńska, dr - kierownik Pracowni Studiów Kurdyjskich IO UJ

 • rzeczywistość społeczno-polityczna Kurdów na Bliskim Wschodzie i emigracji, kultura i literatura kurdyjska, dialekty: kurmandżi i sorani
 • USOSweb UJ
 • Academia.edu
 • ORCID

Karolina Rakowiecka-Asgari, dr

Renata Rusek-Kowalska, dr

 • perska literatura klasyczna, sufizm, metodyka nauczania języka perskiego
 • USOSweb UJ
 • ORCID

Mateusz M. Kłagisz, dr - kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Badań Eurazjatyckich IO UJ

 • świat irański przed najazdem arabskim, zaratusztrianizm, fenomenonlogia religii, zagadninia afganologiczne
 • USOSweb UJ
 • Academia.edu
 • ORCID

Ignacy Nasalski, dr

 • kulturowe i polityczne uwarunkowania na Bliskim i Środkowym Wschodzie, studia nad Koranem
 • USOSweb UJ
 • ORCID

Soraya Musavi, mgr

 • metodyka nauczania języka perskiego, perska literatura klasyczna i współczesna
 • USOSweb UJ

Hayedeh Vambakhsh-Smurzyńska, mgr

 • metodyka nauczania języka perskiego, perska literatura klasyczna i współczesna
 • USOSweb UJ

Anna Cieślewska, dr - współpraca w ramach NCNowskiego programu "Fuga 2" (2013-2016)

 • projekt: Społeczna rola kobiecych autorytetów religijnych w Azji Centralnej na przykładzie Kotliny Fergańskiej w Tadżykistanie i Kirgistanie (nr 2013/08/S/HS1/00205)
 • współczesny Tadżykistan oraz Azja Centralna, pomoc rozwojowa
 • USOSweb UJ
 • Academia.edu
 • ORCID

Artur Rodziewicz, dr - współpraca w ramach NCNowskiego programu "Fuga 2" (2016-2019)

 • projekt: Eros i Perła w jezydzkiej kosmogonii (nr NCN 2016/20/S/HS1/00055)
 • platonizm, oddziaływanie filozofii greckiej na Bliski Wschód, sufizm, jezydyzm, teoria schole
 • Academia.edu
 • ORCID