Księgozbiór Profesora Piotra J. Chełkowskiego

Profesor Piotr J. Chełkowski - absolwent krakowskiej i londyńskiej iranistyki, wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Nowojorskim, autor takich prac jak "Staging a Revolution. The Art of Persuation in the Islamic Republic of Iran", "Mirror of the Invisible World" czy "Islam in Modern Drama and Theatre" przekazał w darze Zakładowi Iranistyki UJ kilkaset, głównie angielsko- i perskojęzycznych pozycji książkowych oraz następujące pełne roczniki czasopism:

  1. Iran Nameh
  2. Iranians Studies
  3. Iranshenasi
  4. International Journal of Middle East Studies
  5. Middle East Studies Association Bulletin
  6. Review of Middle East Studies

Wymienione czasopisma są już dostępne w Bibliotece IO UJ. Tutaj znajdziecie zaś Państwo aktualny katalog Księgozbioru Profesora Piotra J. Chełkowskiego. Pozycje wyróżnione kolorem szarym przekazano do Biblioteki IO. Pozostałe znajdują się w pokojach 323 i 324.