Doktoranci

Zuzanna Błajet

 • Praca magisterska: Symbolika psa w przysłowiach i frazeologii perskiej, tadżyckiej i szugnońskiej
 • Projekt rozprawy doktorskiej: Zwierzęta w kulturze ismailickich ludów Autonomii Badachszanu, na przykładach literatury ustnej regionu. Symbolika, wierzenia, stereotypy i rola zwierząt w kulturze Szugnończyków; promotor dr hab. Anna Krasnowolska, prof. UJ
 • Dyscyplina naukowa: antropologia kulturowa, literaturoznawstwo
 • Zainteresowania: folklor Badachszanu, język tadżycki, szugni i inne języki pamirskie, przekład

Katarzyna Wąsala

 • Praca magisterska: Zagadnienia gramatyki perskiej prowokujące trudności i błędy w tłumaczeniu na język polski na podstawie polskich przekładów poezji Foruq Farroxzād (1935-1967)
 • Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
 • Zainteresowania: językoznawstwo, przekład, perska literatura współczesna, muzyka
 • Promotor: dr hab. Kinga Paraskiewicz, prof. UJ
 • Academia.edu

Mikołaj Bolczyk

 • Praca magisterska: Południowy Iran. W poszukiwaniu tożsamości
 • Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
 • Zainteresowania: socjologia, kultura, historia i literatura południowego Iranu, współczesny Afganistan
 • Promotor: dr hab. Anna Krasnowolska, prof. UJ

Radosław Kanarkowski

 • Praca magisterska: Nomina numeralia cardinalia we współczesnych językach wschodnioirańskich-studium etymologiczne
 • Projekt rozprawy doktorskiej: System liczebnikowy języków dagestańskich - analiza historyczno-porównawcza
 • Promotor: dr hab. Kinga Paraskiewicz
 • Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
 • Zainteresowania: porównawcze językoznawstwo kaukaskie i
  indo-europejskie

Anna Szombierska

 • Praca magisterska: Porównanie funkcji węgierskich i polskich przedrostków czasownikowych (filologia węgierska)
 • Praca licencjacka: Porównanie nazwisk irańskich i tureckich na wybranych przykładach (iranistyka)
 • Projekt rozprawy doktorskiej: Wpływy języka perskiego na azerski
 • Promotor: dr hab. Kinga Paraskiewicz
 • Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
 • Zainteresowania: językoznawstwo porównawcze, kontakty językowe, etymologia