Doktoranci

Zuzanna Błajet

 • Praca magisterska: Symbolika psa w przysłowiach i frazeologii perskiej, tadżyckiej i szugnońskiej
 • Projekt rozprawy doktorskiej: Zwierzęta w kulturze ismailickich ludów Autonomii Badachszanu, na przykładach literatury ustnej regionu. Symbolika, wierzenia, stereotypy i rola zwierząt w kulturze Szugnończyków; promotor dr hab. Anna Krasnowolska, prof. UJ
 • Dyscyplina naukowa: antropologia kulturowa, literaturoznawstwo
 • Zainteresowania: folklor Badachszanu, język tadżycki, szugni i inne języki pamirskie, przekład

Amir Najafi

 • Praca magisterska: The history of theatre in Mashhad from 1911 to 1979
 • Projekt rozprawy doktorskiej: The evolution dramatic arts in Iran during two revolutions - the Constitutional Revolution (1907) and the Islamic Revolution (1979); promotor dr hab. Anna Krasnowolska, prof. UJ
 • Zainteresowania: teatr irański, kinematografia irańska, dynastia Kadżarska, dynastia Safawidzka

Katarzyna Wąsala

 • Praca magisterska: Zagadnienia gramatyki perskiej prowokujące trudności i błędy w tłumaczeniu na język polski na podstawie polskich przekładów poezji Foruq Farroxzād (1935-1967)
 • Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
 • Zainteresowania: językoznawstwo, przekład, perska literatura współczesna, muzyka
 • Promotor: dr hab. Kinga Paraskiewicz, prof. UJ
 • Academia.edu

Khalil A. Arab

 • Praca magisterska: Marriage in Afghanistan: Its Contribution to Domestic Violence and Other Social Ills
 • Projekt rozprawy doktorskiej: Human-Animal relations in modern Afghan literature; promotor dr hab. Anna Krasnowolska, prof. UJ
 • Zainteresowania: współczesna historia Afganistani, współczesna literatura Afganistanu, socjologia literatury, małżeństwo w tradycji afgańskiej, e-/imigranci afgańscy, relacje człowiek-zwierzę / zwierzę-człowiek, prawa człowieka / kobiet w Afganistanie,relacje irańsko-afgańskiej, NATO i bezpieczeństwo transatlantyckie, relacje transatlantyckie, budowanie pokoju i jego konserwacja, zimna wojna, relacje NATO- / USA-Afganistan

Radosław Kanarkowski

 • Praca magisterska: Nomina numeralia cardinalia we współczesnych językach wschodnioirańskich-studium etymologiczne
 • Projekt rozprawy doktorskiej: System liczebnikowy języków dagestańskich - analiza historyczno-porównawcza; promotor: dr hab. Kinga Paraskiewicz
 • Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
 • Zainteresowania: porównawcze językoznawstwo kaukaskie i
  indo-europejskie

Oskar Podlasiński

 • Praca magisterska: Ablaut nominalny w języku awestyjskim
 • Projekt rozprawy doktorskiej: Staroperski tekst Inskrypcji Behistuńskiej w świetle językoznawstwa historyczno-porównawczego (promotor: dr hab. Kinga Paraskiewicz, prof. UJ)
 • Dyscyplina: Językoznawstwo
 • Zainteresowania: Językoznawstwo indo-irańskie, historyczno-porównawcze, etymologia, awestyjski, staro- i średnioperski, wedyjski