Badania i projekty

Badania naukowe prowadzone przez pracowników Zakładu Iranistyki dotyczą szeroko rozumianego świata irańskiego oraz Środkowego Wschodu.

 • Zagadnienia literaturoznawcze:
 1. Klasyczna literatura nowoperska;
 2. Epos nowoperski;
 3. Współczesna literatura nowoperska;
 4. Średnioperska literatura religijna;
 5. Współczesna literatura afgańska;
 6. Przekaz ustny i pisemny w literaturach irańskich;
 7. Literatura muzułmańska w Indiach.
 • Zagadnienia językoznawcze:
 1. Rozwój historyczny języka perskiego;
 2. Leksykografia języka perskiego;
 3. Dyglosja w Iranie;
 4. Pozostałem języki irańskie: kurdyjski, paszto, tadżycki;
 5. Dzieje języka perskiego w Indiach.
 • Zagadnienia przekładoznawcze:
 1. Nowoperskie przekłady literatury polskiej;
 2. Polskie przekłady literatury perskiej, afgańskiej i tadżyckiej;
 3. Nowoperskie przekłady literatury średnioperskiej;
 4. Teoria przekładu w perspektywie orientalistycznej.
 • Zagadnienia kulturoznawcze:
 1. Historia świata irańskiego;
 2. Zagadnienia polityczne, kulturowe i socjologiczne w Iranie;
 3. Zagadnienia polityczne, kulturowe i socjologiczne w Afganistanie;
 4. Zagadnienia polityczne, kulturowe i socjologiczne w Azji Centralnej;
 5. Zagadnienia polityczne, kulturowe i socjologiczne w Kurdystanie;
 6. Media.
 • Zagadnienia religioznawcze:
 1. Islam w świecie irańskim;
 2. Islam w Indiach;
 3. Zaratusztrianizm i inne religie irańskie;
 4. Buddyzm w świecie irańskim;
 5. Zaratusztrianizm w Indiach;
 6. Kobieca religijność w Tadżykistanie.

Anna Krasnowolska, dr hab. prof. UJ

 1. Perska literatura współczesna – obsesje i stereotypy
 2. Epos perski – kontynuacja badań

Kinga Paraskiewicz, dr hab. prof. UJ

 1. Badania nad XVIII wieczną leksyką irańską (perską, kurdyjską, osetyjską i bucharską) zapisaną w wielojęzykowym słowniku S. Pallasa Sravnitel'nyye slovari vsekh yazykov i narechiy, sobrannyye desnitsey Vsevysochayshey osoby imperatritsy Yekateriny II (Sankt Petersburg, 1787-1789)
 2. Opracowanie i przygotowanie do druku wybranych tekstów średnioperskich - tłumaczenie oraz wydanie krytyczne

Renata Rusek-Kowalska, dr

 1. Współczesna perska proza więzienna

Karolina Rakowiecka-Asgari, dr

 1. Obraz świata Irańczyków. Trwałość i przemiana
 2. Zwierciadłowość współczesnej literatury perskiej
 3. Indywidualizacja postaci kobiecej we współczesnej prozie irańskiej a przemiany obyczajowości kobiecej
 4. Słowo w kulturze irańskiej - zebranie materiałów, analiza zoroastryjskich koncepcji słowa

Joanna Bocheńska, dr

 1. Badania nad wartościami etycznymi i estetycznymi i ich przemianami we współczesnej kulturze i literaturze kurdyjskiej
 2. Jak uczynić głos słyszalnym? – projekt Pracowni Badań Kurdyjskich
 3. Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies - czasopismo internetowe

Tomasz Gacek, dr

 1. Źródła zapożyczeń leksykalnych do języka tadżyckiego
 2. Język tadżyckich napisów w przestrzeni publicznej (perspektywa lingwistyczna i kulturowa)

Ignacy Nasalski, dr

 1. Tradycja i nowoczesność na Bliskim Wschodzie
 2. Islam – wpływy i oddziaływania w kulturze i polityce

Mateusz M. Kłagisz, dr

 1. Kontynuacja prac nad przygotowaniem zbioru 5 tekstów naukowych na temat Madigan-i Joszt-i Fr(i)jan
 2. Badania nad pasztuńską poezją ludową na przykładzie lanḍǝy. Przygotowanie antologii przekładów z wprowadzeniem
 3. Badania nad irańskimi tekstami o podróżach w zaświaty – kulturowe aspekty podróży w zaświaty
 4. Organizacja i przygotowanie dygitalizacji zasobów Archiwum Afganologicznego
 5. Badania nad językiem państwowej propagandy w Demokratycznej Republice Afganistanu

Zuzanna Błajet, mgr

 1. Symbolika, wierzenia, stereotypy i role zwierząt w kulturze Szugnończyków

Marcin Rzepka, dr - współpraca w ramach godzin zleconych (UPJP2)

Anna Cieślewska, dr - współpraca w ramach NCNowskiego programu "Fuga 2" (2013-2016)

 1. Społeczna rola kobiecych autorytetów religijnych w Azji Centralnej na przykładzie Kotliny Fergańskiej w Tadżykistanie i Kirgistanie

Artur Rodziewicz, dr - współpraca w ramach NCNowskiego programu "Fuga 2" (2016-2019)

 1. Eros i Perła w jezydzkiej kosmogonii (nr rejestracyjny NCN: 2016/20/S/HS1/00055)