Syllabusy

3-letnie studia licencjackie:

Rok 1.

Rok 2.

Rok 3.

2-letnie studia magisterskie - Iran i Środkowy Wschód:

Rok 1.
Rok 2.

Wykłady monograficzne, specjalizacyjne i inne:

  • Wykład monograficzny:
  • Jezydzi i ich religia: semestr 1.
  • Filozofia grecka a nurty mistyczne islamu: semestr 2.

 

  • Wykład specjalizacyjny:
  • Między mitem a historią - Iran sasanidzki w Szahname Ferdousiego: semestr 1.
  • Perska literatura współczesna- światy przedstawione: semestr 2.
  • Studia kurdyjskie w perspektywie postkolonialnej: semestr 1. / semestr 2.

Efekty kształcenia:

Egzamin dyplomowy: