Publikacja pokonferencyjna: "Percepcja cywilizacji islamu w kulturze Zachodu"

Publikacja pokonferencyjna: "Percepcja cywilizacji islamu w kulturze Zachodu" zawiera wyselekcjonowane i recenzowane teksty powstałe na kanwie Konferencji Naukowej "Kupując kebaba osiedlasz Araba - percepcja cywilizacji islamu w kulturze Zachodu", która obyła się w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, w dniach 28-29 marca 2014 roku. Jednym ze współorganizatorów konferencji było Koło Naukowe Iranistyki UJ, a Zakład Iranistyki UJ objął cały projekt swoim patronatem.

Data opublikowania: 07.11.2014
Osoba publikująca: Mateusz Kłagisz