Karolina Rakowiecka-Asgari "Myśl nieoswojona oswaja świat. O kulturotwórczej roli zagadki w starożytnej Eurazji"

Książka orientalistki Karoliny Rakowieckiej-Asgari "Myśl nieoswojona oswaja świat. O kulturotwórczej roli zagadki w starożytnej Eurazji" traktuje o zjawiskach kulturowych równie fundamentalnych dla człowieka, co osłoniętych pradawnym woalem tajemnicy. Intelektualne rozważania jawią się w nader cennej szerokiej perspektywie komparatystycznej, w istotny sposób wzmagającej wartość dociekań, a równocześnie ukazującej głębię i imponujące spektrum transdyscyplinarnej wiedzy Autorki w obszarze wybranych kultur Eurazji. Wiele się na ową kompetencję złożyło, także dodatkowe kilkuletnie studia na jednym z uniwersytetów irańskich, znajdujemy tu bowiem między innymi odwołania do licznych źródłowych najstarszych tekstów studiowanych w wersji oryginalnej. [...]

Karolina Rakowiecka-Asgari jest już autorką równie doskonałej książki "Poetyka pytania. Analiza zjawiska w poezji Qejsara Aminpura" wskazującej na długoletnie zainteresowanie sprawami dla kultury ludzkiej i jej rozważań intelektualnych tak ważnymi i szczególnymi, jak stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi na zagadki, także te odwieczne.
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jadwigi Pstrusińskiej

Data opublikowania: 14.12.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kłagisz